Luật sư Nguyễn Chí Thiện

Email: nctlawyer@gmail.com

Hotline: (+84) 902 980 948  

Chuyển nhượng tài sản là di sản mà không có sự đồng ý của các đồng thừa kế

Cô Tính – Hà Nội hỏi:

Bố mẹ tôi mất, để lại sổ đỏ, đất trong quy hoạch làm đường. Anh trai tôi đem bán sang tên cho 2 người khác từ năm 2015. Khai nhận thừa kế không có chữ ký của các anh em trong gia đình. Vậy mà phường vẫn làm thủ tục chuyển nhượng được. Nhờ luật sư tư vấn làm sao để anh/em tôi đòi được đất của cha mẹ.

Đáp:

 Chào cô Tính!

Từ dữ kiện trên có thể cho rằng bố mẹ cô Tính mất nhưng không để lại di chúc, mà di sản là quyền sử dụng đất đối với mảnh đất trong quy hoạch làm đường có sổ đỏ. Vậy theo điểm a khoản 1 Điều 650 BLDS 2015, trường hợp này sẽ theo quy định thừa kế theo pháp luật do không có di chúc nên quyền sử dụng đất được chia đều cho các anh em trong gia đình (trong trường hợp không còn những người thừa kế khác không phụ thuộc vào nội dung của di chúc như ông, bà, theo quy định tại khoản 1 Điều 644 BLDS 2015). Anh em trong gia đình thuộc hàng thừa kế thứ nhất theo điểm a khoản 1 Điều 651 BLDS 2015, toàn bộ di sản để lại của bố mẹ cô Tính sẽ được chia đều cho các anh em trong gia đình, từ đó xác lập quyền sở hữu của các anh em trong gia đình đối với mảnh đất theo khoản 5 Điều 221 BLDS 2015.

Cũng từ thông tin cô Tính cung cấp, do Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp lại cho người anh và ghi tên người anh, chính vì vậy hợp đồng mua bán giữa anh trai bạn và người mua hoàn toàn có căn cứ pháp luật nên không thể đòi lại mảnh đất từ người mua. Tuy nhiên, cô Tính và những người thừa kế còn lại hoàn toàn có thể đòi lại số tiền tương ứng giá trị của mảnh đất mà người anh đã bán (bởi cô Tính và những người thừa kế còn lại cũng có quyền sở hữu đối với khoản tiền mà anh của cô đã có được khi bán mảnh đất), điều này được quy định tại Điều 166 BLDS 2015.

Trong trường hợp này, để đòi lại quyền lợi thì cô Tính và các anh em của mình tiến hành làm hồ sơ khởi kiện và nộp tại Tòa án nhân dân cấp quận/huyện nơi có thửa đất (tài sản thừa kế) đang tranh chấp. Tại nội dung đơn khởi kiện nêu rõ yêu cầu khởi kiện là buộc người anh chia tài sản thừa kế của bố mẹ để lại đối với thửa đất (nêu rõ thông tin thửa đất).

Thân chào cô.


Luật sư Nguyễn Chí Thiện