Luật sư Nguyễn Chí Thiện

Email: nctlawyer@gmail.com

Hotline: (+84) 902 980 948  

Trang chủ -
Lĩnh vực pháp lý

DOANH NGHIỆP VÀ ĐẦU TƯ​

Thực hiện các thủ tục thành lập, mua bán, sáp nhập, giải thể/phá sản và đầu tư đối với Doanh nghiệp là một trong những lĩnh vực hoạt động thường xuyên của Luật sư Chí Thiện và các Cộng sự. Chúng tôi đã xây dựng một chuỗi kinh nghiệm thực tiễn bao gồm nhiều vấn đề như M & A, đầu tư nước ngoài, liên doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp.

Luật sư có nhiều năm kinh nghiệm làm việc và tiếp xúc với các Doanh nghiệp, Tập đoàn lớn trong nước và quốc tế trong các vấn đề khác nhau, từ các vấn đề chung, hoạt động nội bộ và đối ngoại của công ty và quy định liên quan đến huy động vốn, bất động sản, thuế, tuân thủ, lao động, môi trường và sở hữu trí tuệ. Với sự chuyên nghiệp của Luật sư và các Cộng sự, chúng tôi đặc biệt có kinh nghiệm trong việc tư vấn về các giao dịch M & A, bao gồm các giao dịch liên quan lĩnh vực bất động sản và ngân hàng, logistics.

Vui lòng liên hệ qua địa chỉ email: nctlawyer@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng: (+84) 0988 599 854 để được giải đáp các thắc mắc.