Luật sư Nguyễn Chí Thiện

Email: nctlawyer@gmail.com

Hotline: (+84) 902 980 948  

Trang chủ -
Lĩnh vực pháp lý

THƯƠNG MẠI

Luật sư Chí Thiện thường xuyên tư vấn cho khách hàng về các thỏa thuận thương mại như nhượng quyền thương mại, mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, logistics, thuê ngoài, phân phối và sắp xếp đại lý. Qua đó, Luật sư Chí Thiện và các Cộng sự đáp ứng tất cả các nhu cầu hoạt động kinh doanh không chỉ giới hạn trong việc soạn thảo, sửa đổi các loại hợp đồng thương mại mà còn cung cấp các ý kiến tư vấn pháp lý nhằm giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình kinh doanh của khách hàng một cách hiệu quả và chuyên nghiệp nhất.

Vui lòng liên hệ qua địa chỉ email: nctlawyer@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng: (+84) 0988 599 854 để được giải đáp các thắc mắc.