Luật sư Nguyễn Chí Thiện

Email: nctlawyer@gmail.com

Hotline: (+84) 902 980 948  

Trang chủ -
Lĩnh vực pháp lý

THỪA KẾ

Pháp luật thừa kế là chế định thiết yếu giải quyết triệt để quan hệ tài sản khi xảy ra sự kiện chết của các chủ thể. Qua đó, duy trì và đẩy nhanh việc sử dụng và khai thác triệt để nguồn di sản nhằm đưa vào các giao dịch bình thường của xã hội. Do đó, để đáp ứng các yêu cầu này, Luật sư Chí Thiện đã thường xuyên tư vấn và tham gia giải quyết các tranh chấp thừa kế như phân chia tài sản thừa kế, xác lập, công nhận hoặc bác bỏ di chúc/hàng thừa kế.

Vui lòng liên hệ qua địa chỉ email: nctlawyer@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng: (+84) 0988 599 854 để được giải đáp các thắc mắc.