Đào tạo luật: Hai triết lý, hai hướng đi, hai mô hình, hai hệ quả khác nhau

TS. VÕ TRÍ HẢO – Khoa Luật – Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Luật pháp là ý chí giai cấp thống trị hay lương tri chung? “Luật pháp là hệ thống các quy tắc xử sự do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận”, người ta có thể Đọc thêm

Phép vua thua lệ làng

Năm 2016, khi còn là Chuyên viên Pháp chế cho một Doanh nghiệp chuyên về ngành Dược phẩm và Thực phẩm chức năng. Tôi được giao nhiệm vụ thay đổi mẫu dấu mới cho Công ty. Căn cứ vào quy định của Luật doanh nghiệp và Nghị định hướng dẫn thi Đọc thêm