Thừa kế và thừa kế thế vị

Bà Trần Thị Mai Anh ở phường Thạnh Phước, TX. Tân Uyên hỏi: Ông bà ngoại tôi mất nhưng không để lại di chúc. Đất ông bà ngoại tôi ở từ xưa đến nay vẫn chưa có giấy chủ quyền. Ông bà ngoại tôi có 06 người con. Trong đó, Đọc thêm

Thừa kế và chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Ông Hoàng Văn Tiến ở phường Hố Nai, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hỏi: Đất do mẹ tôi đứng tên chủ quyền, trước khi qua đời bà có di chúc cho tôi được thừa kế đất ấy. Nay tôi bán đất ấy cho người khác, tôi có thể viết Đọc thêm