Đào tạo luật: Hai triết lý, hai hướng đi, hai mô hình, hai hệ quả khác nhau

TS. VÕ TRÍ HẢO – Khoa Luật – Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Luật pháp là ý chí giai cấp thống trị hay lương tri chung? “Luật pháp là hệ thống các quy tắc xử sự do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận”, người ta có thể Đọc thêm

Hoạt động áp dụng Án lệ của Tòa án: Một số bất cập và hướng hoàn thiện

THS.NCS. ĐỖ THANH TRUNG – Giảng viên Đại học Luật TP.HCM Đặt vấn đề Đến nay, pháp luật Việt Nam quy định về cơ sở pháp lý cho hoạt động áp dụng án lệ của Tòa án một cách rõ ràng không chỉ trong Nghị quyết 03/2015/ NQ – HĐTP mà còn Đọc thêm