Luật sư Nguyễn Chí Thiện

Email: nctlawyer@gmail.com

Hotline: (+84) 902 980 948  

Quy định về việc tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

Hỏi:

Ông Ngô Đình Hà ở phường An Phú Đông, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh hỏi:

Tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội được hơn 5 năm. Trong thẻ bảo hiểm y tế có dòng ghi thông tin: thời điểm đủ năm 5 năm liên tục từ 01/12/2017. Dòng thông tin trên có ý nghĩa gì?

Đáp:

Thân chào ông Ngô Đình Hà

Việc ghi dòng thông tin: thời điểm đủ năm 5 năm liên tục từ 01/12/2017 trên thẻ BHYT của ông có ý nghĩa rằng ông Hà đã tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục, và giá trị hưởng mức bảo hiểm dành cho đối tượng đủ 5 năm kể từ ngày 01/12/2017.

Đây là quy định mới so với trước đây về việc đóng bảo hiểm y tế liên tục 5 năm của người tham gia bảo hiểm. Theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 22 Luật Bảo hiểm sửa đổi bổ sung  năm 2014 và điểm m khoản 2 Điều 3 Quyết định 1399/QĐ-BHXH-2014 thì khi người tham gia BHYT đã có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến) sẽ được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm” và được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT cho các lần khám chữa bệnh tiếp theo.

Và khi được cấp giấy chứng nhận này, người tham gia BHYT không phải thanh toán phần cùng chi trả 5% hoặc 20% chi phí KCB (chỉ áp dụng đối với trường hợp đi KCB đúng tuyến).

Trên đây là những phản hồi cùng ông về ý nghĩa quy định thời điểm đủ 5 năm liên tục của BHYT để ông được rõ.

Thân chào ông.


Ls. Nguyễn Chí Thiện