Luật sư Nguyễn Chí Thiện

Email: nctlawyer@gmail.com

Hotline: (+84) 902 980 948  

Hành vi được xem là quấy rối tình dục tại công sở

Hiện nay, quấy rối tình dục tại công sở là một trong những vấn đề “nóng” trên các diễn đàn của những nhân viên công sở và hành vi này diễn ra không chỉ đối với đối tượng bị quấy rối là phụ nữ mà ngay cả đàn ông.

1. Quấy rối tình dục tại công sở là gì?

Theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Bộ luật Lao động 2019, quấy rối tình dục tại nơi làm việc là hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người khác tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận. Nơi làm việc là bất kỳ nơi nào mà người lao động thực tế làm việc theo thỏa thuận hoặc phân công của người sử dụng lao động.

Công sở hay nơi làm việc xảy ra hành vi quấy rối tình dục là phạm vi bao gồm tất cả các địa điểm nào mà người lao động thực tế làm việc theo thỏa thuận hoặc phân công của người sử dụng lao động, bao gồm cả những địa điểm hay không gian có liên quan đến công việc như các hoạt động xã hội, hội thảo, tập huấn, chuyến đi công tác chính thức, bữa ăn, hội thoại trên điện thoại, các hoạt động giao tiếp qua phương tiện điện tử, phương tiện đi lại do người sử dụng lao động bố trí từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại, nơi ở do người sử dụng lao động cung cấp và địa điểm khác do người sử dụng lao động quy định.

2. Những hành vi được xem là biểu hiện của quấy rối tình dục tại công sở:

Hành vi quấy rối tình dục có thể xảy ra dưới dạng trao đổi như đề nghị, yêu cầu, gợi ý, đe dọa, ép buộc đổi quan hệ tình dục lấy bất kỳ lợi ích nào liên quan đến công việc; hoặc những hành vi có tính chất tình dục không nhằm mục đích trao đổi, nhưng khiến môi trường làm việc trở nên khó chịu và bất an, gây tổn hại về thể chất, tinh thần, hiệu quả công việc và cuộc sống của người bị quấy rối.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 84 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, hành vi quấy rối tình dục tại công sở bao gồm:

(i) Hành vi mang tính thể chất gồm hành động, cử chỉ, tiếp xúc, tác động vào cơ thể mang tính tình dục hoặc gợi ý tình dục;

(ii) Hành vi quấy rối bằng phương tiện dùng lời nói trực tiếp, qua điện thoại hoặc qua phương tiện điện tử có nội dung tình dục hoặc có ngụ ý tình dục;

(iii) Hành vi quấy rối phi lời nói gồm ngôn ngữ cơ thể; trưng bày, miêu tả tài liệu trực quan về tình dục hoặc liên quan đến hoạt động tình dục trực tiếp hoặc qua phương tiện điện tử.

3. Khi bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc người lao động có được nghỉ việc không?

Theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 35 Bộ luật Lao động 2019, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Vậy trong trường hợp bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc người lao động được quyền nghỉ việc.

4. Người lao động có hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc sẽ bị xử lý ra sao?

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 125 Bộ luật Lao động 2019, người lao động có hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc sẽ có thể bị áp dụng hình thức kỷ luật sa thải theo quy định trong nội quy lao động.


Luật sư Nguyễn Chí Thiện