Luật sư Nguyễn Chí Thiện

Email: nctlawyer@gmail.com

Hotline: (+84) 902 980 948  

Đòi tài sản cho thuê

Hỏi:

Ông Nguyễn Phi Khanh ở phường Tương Bình Hiệp, Tp. Thủ Dầu Một hỏi:

Tôi cho khách hàng thuê 1 căn nhà để mở cửa hàng với thời hạn thuê là 5 năm. Hết thời hạn hợp đồng thuê tôi yêu cầu họ thu dọn hàng hóa trả lại nhà, nhưng nhiều lần yêu cầu họ vẫn không chịu trả nhà, và hàng tháng vẫn chuyển khoản tiền thuê nhà đầy đủ. Vậy tôi phải làm sao để buộc họ phải trả lại nhà đã thuê?

Đáp:

Xin chào ông Nguyễn Phi Khanh,

Theo lời ông, thì hợp đồng của ông với khách hàng là hợp đồng thuê nhà dùng vào mục đích khác. Thời hạn hợp đồng thuê nhà đã hết, nên ông muốn lấy lại nhà cho thuê, nhưng bên thuê không chịu trả nhà, đồng thời vẫn trả tiền thuê nhà cho ông.

Vì ông không nêu rõ là việc cho thuê căn nhà của ông có làm Hợp đồng hợp pháp hay không. Nếu Hợp đồng có quy định điều khoản về Thời hạn thuê là 05 năm. Thì đương nhiên khi Hợp đồng hết hạn ông có quyền nhận lại căn nhà (tài sản cho thuê) đúng với hiện trạng ban đầu từ bên thuê. Đây là trường hợp chấm dứt hợp đồng hết thời hạn, theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 131 Luật Nhà ở năm 2014.

Nếu việc cho thuê nhà không xác định thời hạn, hoặc tuy có thời hạn xác định, nhưng không có bằng chứng về hợp đồng thuê nhà và bằng chứng rõ ràng về điều khoản thời hạn của hợp đồng, thì coi như hợp đồng không có thời hạn. Nếu là hợp đồng thuê nhà không xác định thời hạn,thì theo đoạn 2, điểm a, khoản 2 Điều 131 Luật Nhà ở năm 2014, ông cần thông báo cho bên thuê nhà biết việc chấm dứt hợp đồng trước 90 ngày, tính đến ngày chấm dứt hợp đồng.

Trong cả hai trường hợp xác định hoặc không xác định thời hạn nêu trên, do người thuê không giao trả nhà và vẫn trả tiền thuê, nên ông cần thực hiện việc thông báo đòi nhà rõ ràng, có đủ bằng chứng về việc thông báo và thời điểm thông báo để tránh sau này có tranh cãi, không được bên thuê nhà thừa nhận.

Hệ quả của việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà là ông được lấy lại nhà của mình. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 482, Bộ luật dân sự năm 2015 “Bên thuê phải trả lại tài sản thuê trong tình trạng như khi nhận, trừ hao mòn tự nhiên hoặc theo đúng như tình trạng đã thỏa thuận; nếu giá trị của tài sản thuê bị giảm sút so với tình trạng khi nhận thì bên cho thuê có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ hao mòn tự nhiên”.

Với những căn cứ nêu trên, ông hoàn toàn có quyền yêu cầu bên thuê trả lại tài sản thuê cho ông. Nếu bên thuê không có thiện chí trả nhà thì ông có thể làm đơn khởi kiện tại tòa án cấp quận/huyện nơi của căn nhà cho thuê đang hiện hữu (theo điểm c, Khoản 1, Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015) để yêu cầu về việc trả lại nhà cho ông.

Thân chào ông Khanh!


Ls. Nguyễn Chí Thiện