Thừa kế và thừa kế thế vị

Bà Trần Thị Mai Anh ở phường Thạnh Phước, TX. Tân Uyên hỏi: Ông bà ngoại tôi mất nhưng không để lại di chúc. Đất ông bà ngoại tôi ở từ xưa đến nay vẫn chưa có giấy chủ quyền. Ông bà ngoại tôi có 06 người con. Trong đó, Đọc thêm