Đòi tài sản cho thuê

Hỏi: Ông Nguyễn Phi Khanh ở phường Tương Bình Hiệp, Tp. Thủ Dầu Một hỏi: Tôi cho khách hàng thuê 1 căn nhà để mở cửa hàng với thời hạn thuê là 5 năm. Hết thời hạn hợp đồng thuê tôi yêu cầu họ thu dọn hàng hóa trả lại Đọc thêm