Ủy quyền của công ty, ghi thế nào là đúng?

Luật sư Kiều Anh Vũ (TBKTSG) – Cùng một vấn đề pháp lý, các thẩm phán, tòa án có thể có những quan điểm pháp lý khác nhau. Từ một tình huống thực tiễn… Công ty A làm giấy ủy quyền cho ông X để ông X đại diện cho Đọc thêm

Quyền hưởng dụng trong Bộ luật dân sự 2015

PGS.TS. ĐỖ VĂN ĐẠI – Đại học Luật TPHCM, Trọng tài viên VIAC BLDS năm 2015 ghi nhận thêm một loại quyền đối với tài sản: quyền hưởng dụng. Đây là quyền của chủ thể được khai thác công dụng và hưởng hoa lợi, lợi tức đối với tài sản thuộc quyền Đọc thêm

Cà rốt, trứng, cà phê và câu chuyện vượt qua nghịch cảnh để thành công

Một người muốn có vị trí trong xã hội, ít nhiều phải có trí tuệ xử thế. Trí tuệ dùng để ứng phó với những nghịch cảnh luôn xảy đến bất chợt trong cuộc sống của chúng ta. Bởi cuộc sống luôn là chuỗi những thử thách phải vượt qua, không chỉ Đọc thêm