Bộ Công thương cắt giảm điều kiện kinh doanh – “sự thay đổi lớn”

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ký quyết định cắt giảm 675 điều kiện đầu tư, kinh doanh, chiếm tới 55,5% tổng số các điều kiện đang tốn tại. Trước đó, năm 2016 Bộ công thương cũng đã từng một đợt cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục Đọc thêm

Quy định mới về chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không

Vừa qua, Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành Thông tư số 27/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 36/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của bộ trưởng bộ giao thông vận tải quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và thông Đọc thêm

Phép vua thua lệ làng

Năm 2016, khi còn là Chuyên viên Pháp chế cho một Doanh nghiệp chuyên về ngành Dược phẩm và Thực phẩm chức năng. Tôi được giao nhiệm vụ thay đổi mẫu dấu mới cho Công ty. Căn cứ vào quy định của Luật doanh nghiệp và Nghị định hướng dẫn thi Đọc thêm